Prvi zbiralci kaktusov pri nas?

Prvi zbiralci kaktusov pri nas?
1. številka revije Proteus (1933) s
člankom dr. Ivana Pintarja o kaktusih