Primož Komel

Primož Komel in Martin Meznarič. Popoldanski obisk pri Petru Jerinu.