Vehurjada pri Zvonetu Rovšku v Litiji (sept. 2020)