Primož Komel: Obiski čeških zbiralcev in gojiteljev kaktusov in sočnic (predavanje-januar 2019)