Jesenski piknik ljubiteljev kaktusov na Velikem Vrhu pri Litiji in ogled Simonine zbirke (oktober 2014)