Benjamin Zwittnig: Potovanje po Armeniji in Gruziji ter sočnice v moji zbirki (predavanje-januar 2020)